IoT

Internet věcí známý pod zkratkou IoT (Internet of Things) je dnes všeobecně používaný a rozšířený termín, který jednoduchým slovním spojením vyjadřuje podstatu tohoto nového trendu = propojení různých „věcí“ s Internetem. Toto propojení „věcí“ umožní nejen základní komunikaci a přenos dat, ale i nové možnosti připojení „věcí“ doposud nepřipojených, komunikaci předmětů mezi sebou nebo s člověkem a jejich integraci s chytrou elektronikou. Získaná data půjdou smysluplně zpracovat, vyhodnotit a použít v různých oblastech jako je např. doprava, průmysl, zemědělství atd. Ostatní používané termíny, jako jsou např. chytré domy nebo chytrá města, popisují věci, které jsou prostřednictvím internetu věcí možné.

Internet věcí se technicky skládá z 3 základních prvků:

  • Věci = předměty, zařízení, stroje, čidla, spotřebiče, ze kterých chceme získávat data a dále s nimi pracovat.
  • Komunikační sítě, které jako komunikační prostředek umožní naměřená, zadaná či jinak získaná data z „věcí“ přenášet. Jako komunikační síť lze využít všechny dostupné technologie např. WiFi, Ethernet, 3G, LTE, Bluetooth, LoRaWAN a další. Každá uvedená komunikační síť je vhodná pro jiné použití.
  • Datová centra, jako úložiště a zpracování dat, která umožní získaná data uložit, sledovat, analyzovat a následně se z nich učit a automaticky provádět další akce. Data mohou být uložena v cloudu nebo na vlastních serverech.

Důvodem, proč IoT zažívá v současné době velký rozvoj, je především vývoj a inovace v oblasti bezdrátových a mobilních sítí. Nejnovější bezdrátové sítě založené na LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologii např. LoRaWAN, umožňují jednoduchou a energeticky nenáročnou komunikaci s velkým dosahem a rozšiřují tak možnosti využití IoT do dalších oblastí.

Vzniká zde velký prostor pro tvorbu nových technologií, ať už v oblasti vývoje hardwaru (např. senzory), tak i v oblasti vývoje softwaru (např. aplikace, chytré zpracování dat).

Cílem města je vytvořit podmínky pro rozvoj IoT v Plzni a umožnit studentům využití těchto nových technologií.

PLZEŇ LoRa

V lednu 2017 zprovoznila SITMP společně s partnery komunikační síť IoT na otevřené platformě LoRaWAN v nelicencovaném pásmu 868 MHz. Jedná se o bezdrátovou síť založenou na LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologii, která umožňuje jednoduchou a energeticky nenáročnou komunikaci s velkým dosahem.

Pomocí této sítě lze zajistit připojení a komunikaci senzorových jednotek z lokalit, ve kterých není dostupná jiná vhodná přístupová technologie nebo el. napájení, a následně umožnit zpracování dat zaslaných senzory.

Cílem tohoto projektu je:

V současné době je síť připravena na zpřístupnění městským organizacím a studentům pro registraci vlastních senzorových jednotek a zpracování získaných dat.

Odkaz pro přihlášení do systému PLZEN LoRa https://lora.plzen.eu

Mapa pokrytí

Mapa pokrytí města Plzně přístupovými body sítě PLZEN LoRa

Aktuální údaje sítě PLZEŇ LoRa

Počet přístupových bodů
Počet registrovaných zařízení
Počet uživatelů
Počet přenesených údajů

Pro organizace

Máte zájem využít síť PLZEN LoRa pro svůj projekt? Kontaktujte nás prosím na iot@plzen.eu.

Pro studenty

Chcete využít síť PLZEN LoRa pro svůj studijní projekt, semestrální nebo diplomovou práci? Máte zajímavý nápad na nové čidlo nebo aplikaci?

Zaregistrujte se do systému PLZEN LoRa a zdarma využijte naši senzorickou LoRaWAN síť.

Návod na registraci do systému PLZEN LoRa.
Návod na registraci senzoru/node.
Návod na vytvoření parsovací tabulky.
Návod na získání dat ze systému PLZEN LoRa.
Návod na získání dat ze systému PLZEN LoRa použitím skriptu.
Ukázkový script systému PLZEN LoRa.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na iot@plzen.eu.

Odkazy

Novinky

Upgrade serverů LoRa WAN sítě.
Dne 7.11. proběhne mezi 18:00 – 19:00 upgrade serverů městské LoRa WAN sítě. V tuto dobu bude docházet k výpadkům služeb a webové stránky lora.plzen.eu budou nedostupné.
Děkujeme za pochopení.

1. 11. 2019
V síti PLZEN LoRa je v současné době připojeno více než 2000 odečtových hlav vodoměrů VODÁRNY PLZEŇ a.s.

1. 6. 2019
V síti PLZEN LoRa je nově připojeno 45 čidel CO2, které jsou umístěny ve třídách 25. ZŠ Plzeň

21.12.2018 Servisní práce na serveru lora.plzen.eu
Dne 21.12. 2018 od 8:00 do 9:00 budou probíhat servisní práce na serveru lora.plzen.eu. V průběhu těchto prací může být webové rozhraní administrace nedostupné.

22.11. - 25.11.2018 Hackathon zaměřený na IoT
Od 22.11. - 25.11.2018 bude v Praze probíhat Hackathon zaměřený na IoT pořádaný společností PROZETA. Více informací najdete zde.

5. 4. 2018 Servisní práce na serveru lora.plzen.eu.
Dne 5. 4. 2018 v odpoledních hodinách budou probíhat servisní práce na serveru lora.plzen.eu. V průběhu těchto prací může být webové rozhraní administrace nedostupné. Rovněž může docházet k výpadkům konektivity se serverem lora.plzen.eu. Předpokládaný termín servisních prací je od 16:00 do 17:00 hod.

29.11.2017 Nové přístupové body
V uplynulých dnech jsme zprovoznili nové přístupové body v části Plzeň Lochotín a v části Plzeň Skvrňany. Díky těmto přístupovým bodům došlo k rozšíření pokrytí a zlepšení signálu stávající komunikační sítě PLZEN LoRa.

2. 10. 2017 Dálkové odečty vody
V současné době probíhá testování dálkových odečtů vody s využitím sítě PLZEN LoRa. Cílem tohoto pilotního projektu je ověření funkčnosti této technologie, zpracování dat a budoucí nasazení technologie dálkových odečtů vody a energií.

8. 9. 2017 Technické IT léto
O letních prázdninách proběhla soutěž určená pro studenty středních a vysokých škol s názvem Technické IT léto. Předmětem soutěže bylo mimo jiné i vypracování projektu z oblasti Internetu věcí, vývoj zařízení pro hlídání času parkování a přenos těchto informací přes síť PLZEN LoRa.

30. 5. 2017 Zpřístupnění sítě PLZEN LoRa městským organizacím a studentům pro registraci vlastních senzorových jednotek a zpracování získaných dat.

Kontakty

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Adresa

Dominikánská 4, 301 00 Plzeň

Telefon

378 035 101

Fax

378 035 102

Email

iot@plzen.eu